مصوبات جلسه 97/11/7

نامه شماره 196708-26/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به این که بنا به مطلب مندرج ، بخشی از ارزش املاک مذکور در نامه ، به ازای بدهی شهرداری از مطالبات قرارگاه سازندگی
خاتم الانبیاء محسوب خواهد شد ، بر اساس ارزیابی هیأت کارشناسان به شماره 349-28/8/97 و با رعایت مقررات و ضوابط مربوط ، با پیشنهاد مرقوم در نامة شماره 181942-28/9/97  شهرداری کرمان موافقت شد. توضیح اینکه شهرداری کرمان بر اساس مفاد صورتجلسه مورخ 2/8/97 استانداری کرمان متقاضی واگذاری 65 قطعه زمین از تفکیکی شماره 70066/2-21/4/97 در اراضی حسن آباد به مبلغ -/000/781/675/232 ریال ( دویست و سی و دو میلیارد و ششصد و هفتاد و پنج میلیون و هفتصد و هشتاد و یک هزار ریال ) به صورت یکجا پس از کسر 15% تخفیف به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء بابت طلب غیرنقدی بوده است که پس از بررسی لازم و اخذ نظریة هیأت کارشناسان با آن پیشنهاد موافقت شد. تصویر نامه های شهرداری کرمان و صورتجلسة مزبور پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *