ارتباط باسید محمد صادق تقوی

مشخصات سید محمد صادق تقوی

سید محمد صادق تقوی

تاریخ تولد: ١٣٧٢/٠٦/١٢
مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: دندانپزشکی
سمت خاص: منشی شورا