ارتباط با محمد امینی زاده

مشخصات محمد امینی زاده

محمد امینی زاده

تاریخ تولد: ١٣٦١/١٠/٠١
مدرک تحصیلی:دکتری
رشته تحصیلی: حقوق جزا و جرم شناسی
سمت خاص: رئیس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی