ارتباط با محمد رضا کمساری بنانی

مشخصات محمد رضا کمساری بنانی

محمد کمساری بنانی

تاریخ تولد: ١٣٦٧/٠٣/٣٠
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی
سمت خاص: سخنگوی شورا