ارتباط با محمود بابایی

مشخصات محمود بابایی

محمود بابایی

تاریخ تولد: ١٣٦١/٠١/٠٩
مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: علوم سیاسی
سمت خاص: نایب رئیس شورا