ارتباط با عشرت کردستانی

مشخصات عشرت کردستانی

عشرت کردستانی

تاریخ تولد: ١٣٦٢/١٠/١٢
مدرک تحصیلی:  فوق لیسانس
رشته تحصیلی: تربیت بدنی – حوزی سطح ۳
سمت خاص: رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری