ارتباط با محمد امین شمسی

مشخصات محمد امین شمسی

محمد امین شمسی

تاریخ تولد: ١٣٧١/٠٤/٠٣٢
مدرک تحصیلی:  لیسانس
رشته تحصیلی: عمران
سمت خاص: منشی شورا