ارتباط با سید محمد موسوی

مشخصات سید محمد موسوی

سید محمد موسوی

تاریخ تولد: ١٣٤٩/٠١/٠٨
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حمل و نقل و ترافیک
سمت خاص: رئیس کمیسیون هوشمندسازی، شفافیت و بهره وری