ارتباط با علیرضا نادری

مشخصات علیرضا نادری

علیرضا نادری

تاریخ تولد: ١٣٣٥/٠١/٢٤
مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: مدیریت منابع انسانی
سمت خاص: رئیس شورا