ارتباط با حسین چناریان

مشخصات حسین چناریان

حسین چناریان

تاریخ تولد: ١٣٣٨/٠١/٠٢
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت دولتی
سمت خاص: رئیس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه گذاری