ارتباط با منصور ایرانمنش

مشخصات منصور ایرانمنش

منصور ایرانمنش

تاریخ تولد: ١٣٥١/٠٣/٢٧
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: برنامه ریزی شهری
سمت خاص: رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و میراث فرهنگی