مصوبات جلسه 96/8/21

1- نامه شماره 113890-23/7/96 شهرداری محترم کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج ، با پیشنهاد شهرداری در خصوص راه اندازی سایت تولید کود کمپوست موافقت شد. ضمناً پیشنهاد می شود که با توجه به کوتاهی زمان سه ماهه انجام عملیات آزمایش ، مدت 5 ماه ، تا پایان فروردین ماه 1397 تغییر و استمرار یابد. تصویر نامه شهرداری ضمیمه می باشد.

2- نامه شماره 137357-14/8/96 شهرداری کرمان مطرح و با هدف تشویق شهروندان محترم به اخذ پروانة ساختمان و توسیع ساخت و ساز در شهر ، با پیشنهاد شهرداری مطابق با روال سال قبل موافقت شد. تصویر نامه شهرداری ضمیمه می باشد.

3- با نامه وارده شماره 2009-17/8/96 شهروند محترم ، آقای اکبر منشی پور ، مطابق آنچه در نامه شماره 38526/1-7/3/96 منطقه یک شهرداری پیشنهاد شده است ، موافقت شد. توضیح اینکه آن فرمانداری محترم در نامه شماره 173957/1/95-10/12/95 به بند 28 از صورتجلسة شماره 3063-3/12/95 ایراد وارد کرده بود که شورا در نامه شماره 3273-21/12/95 به شهرداری خواهان بررسی گردید. با توجه به سوابق ، پرونده نامبرده به علت تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده صد ارجاع گردیده و آن کمیسیون جریمه ای برای میزان تخلف تعیین کرده و در رأی صادره ، صدور پایان کار ساختمان را بعد از پرداخت عوارض و جریمة متعلق مجاز دانسته بود. شهرداری نیز در نامه شماره 42183-16/3/96 ( که پیشنهاد نامة منطقه یک شهرداری نیز ضمیمه آن میباشد ) با توجه به استحکام بنای مهندس ناظر و رأی کمیسیون ماده صد و جریمة پرداختی متقاضی صدور پایان کار ساختمان گردیده است. تصویر کلیة مدارک جهت استحضار پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *