مصوبات جلسه 96/12/13

1 نامه شماره 213084-13/12/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد خریداری و اهدای مبلغ -/000/000/2 ریال ( دو میلیون ریال ) کارت هدیه ، به هر نفر از همکاران زن شاغل در شهرداری ، به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) از محل ردیف اعتبار هزینه های رفاهی ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد.

2- نامه شماره 212915-13/12/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد  شهرداری در اجرای تفاهم نامه منعقد با اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان به منظور احداث سالن ورزشی در زمینی به مساحت 800 مترمربع با 468 مترمربع ساختمان بر اساس شرایط مندرج در تفاهم نامه و دیگر ضوابط و مقررات مربوط ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان و تفاهم نامة مزبور پیوست می باشد.

3- نامه شماره 207944-12/12/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور واگذاری زمین مورد درخواست پلیس راهور مرکز استان کرمان ، در حاشیه کمربندی
غربی ، جنب پمپ گاز لاله ، به مساحت
500 مترمربع ، به عنوان معوض ایستگاه راهور میدان آزادی ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4- نامه شماره 198309-6/12/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد مطرح در خصوص درخواست شهروند محترم ، آقای محمد میرزایی ، به منظور تمدید مصوبة شماره 3006-11/12/95
( 20% کاهش در قدرالسهم اولین پلاکهای مجاور جاده تهران به مدت 6 ماه ) مطابق با مفاد مندرج در مصوبة صادرة
اخیرالذکر موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان و سوابق مصوبه پیوست
می باشد.

5- نامه شماره 208711-7/12/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد مطرح به منظور اخذ قدرالسهم تفکیکی از ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای اصغر قربانی ، در شهرک صنعتی ، به مساحت 121642  مترمربع ، به میزان -/000/574/146/18 ریال ( هیجده میلیارد و یکصد و چهل و شش میلیون و پانصد و هفتاد و چهار هزار ریال ) ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

6- نامه شماره 192930-14/11/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه شهروند محترم ، خانم سمنبر مرادی ، در خصوص قدرالسهم اعمال ماده 101 ، مبلغ -/000/250/193 ریال
( یکصد و نود و سه میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال )
به صورت نقد و چک تقسیطی و مبلغ -/000/283/1 ریال ( یک میلیون و دویست و هشتاد و سه هزار ریال ) کارمزد اضافه به حساب شهرداری واریز کرده است ، با برگشت مبلغ اضافه به ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *