مصوبات جلسه 96/9/5

1- نامه شماره 147981-4/9/96 شهرداری کرمان مطرح شد و با توجه به تعهد مندرج در صورتجلسه مورخ 30/7/96 در مورد پرداخت ماهیانه مبلغ 40 میلیارد ریال به قرارگاه خاتم الانبیا ، با پیشنهاد شهرداری به منظور برداشت مبلغ 30 میلیارد ریال از حساب پارکینگ و پرداخت آن به قرارگاه مزبور با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. لازم است دستور فرمایید که حداکثر ظرف مدت شش ماه آینده در خصوص واریز مجدد این مبلغ به حساب پارکینگ اقدام گردد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

2- نامه شماره 139476-17/8/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به مفاد مندرج در
بند
7 صورتجلسة مورخ 11/3/95 کمیسیون ماده 5 ، با پیشنهاد شهرداری در خصوص فروش کانال عبوری زیرزمین ، به مساحت 96 مترمربع با قیمت کارشناسی -/000/000/960 ریال ( نهصد و شصت میلیون ریال ) ، به صورت نقد ، با رعایت ضواط مربوط موافقت شد. در خصوص اخذ رضایت همسایگان مجاور نیز اقدام اقناعی لازم انجام گیرد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *