مصوبات جلسه 96/8/14

1- نامه شماره 42590-4/8/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و موافقت شد که در اجرای پروژة مشتاقیه تا سقف -/000/000/75 هزار ریال ( هفتاد و پنج میلیارد ریال ) از طریق اضافه کرد به اعتبار پروژة 3050402112  تکمیل ، بهسازی و بدنه سازی میدان شهداء و افزودن به ردیف درآمدی 101010 با رعایت ضوابط و مقررات ، تأمین اعتبار گردد. لازم است که مبلغ فوق الذکر در متمم بودجة سال جاری پایدار گردد. نامه شهرداری ضمیمه می باشد.

2- نامه شماره 136665-13/8/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال به خانواده آقای مهدی شورآبادی ، از پرسنل زحمتکش تنظیف که در حین انجام کار تصادف کرده و متأسفانه فوت نموده اند – به منظور جبران بخشی از هزینه های مخارج کفن و دفن ، ترحیم و سایر مراسم ، از محل اعتبار ماده 17 با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *