مصوبات جلسه 94/9/8

1-  نامه شماره 2093-27/8/94 شهروند محترم ، آقای مهدی رستمی فر ، مطرح گردید و به شهرداری کرمان اعلام گردد که در صورتی که دو قطعة  موردنظر از پلاک 49 فرعی از 4811 اصلی در بخش یک کرمان کلیتاً قبل از انجام تعریض ، از حیث مساحت در حد نصاب افراز بوده اند ، تفکیک آن دو قطعه انجام گیرد.

2- نامه شماره 2015-19/8/94 شهروند محترم ، آقای سید عطاالله میرتاج الدینی مطرح گردید و مقرر شد که با شرکت گاز مکاتبه شود تا در جهت رفع مشکل این گروه از شهروندان ساکن در شهرک امام حسن عسکری ، جهت اقدامات مربوط به انشعاب گاز ، مساعدت به عمل آید.

3- نامه شماره 136656-3/9/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ
-/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای احمد قریه میرزایی ، از پرسنل جانباز شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان پای ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

4-  نامه شماره 135097-30/8/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد واگذاری قطعه زمین شهرداری در بلوار جمهوری اسلامی ، بلوار امام رضا ، به صورت یکجا و در صورت انعقاد قرارداد با قرارگاه خاتم الانبیا و تأیید آن در شورا ، موافقت می گردد.( کپی نامه شهرداری جهت مزید آگاهی پیوست می باشد )

5- نامه شماره 136652-3/9/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مفاد مندرج در نامه شماره 133201/2/94-26/8/94 منطقه دو شهرداری ، به علت اینکه ، شهروند محترم ، آقای همایون همتی مدارک مثبتة خود را به موقع در اختیار شهرداری قرار نداده و هیچگونه عملیات حسابداری برای ملک موردنظر انجام نشده است ، لذا با ثبت مبلغ -/000/348/239/1 ریال ( یک میلیارد و دویست و سی و نه میلیون و سیصد و چهل و هشت هزار ریال ) بهای ملک در هزینه های سال جاری با عنوان تملک املاک موردنیاز طرح های عمرانی ، طبق ضوابط و مقررات موافقت شد. ضمناً مبلغ در متمم بودجه پایدار گردد.

6- نامه شماره 131702-24/8/94 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی
شهر کرمان ، قطعه زمین شهروند محترم ، آقای عظیم محمدی کماچی به وکالت آقای محمود غلامی
کوه بنانی ، در کمربندی شرقی ، کوچة شماره 17 ( قطعه زمین شماره 31 در شهرک جنت ) به مساحت 300 مترمربع عرصه و 9/129 مترمربع فونداسیون ، با سند واگذاری شرکت تعاونی سپاه کرمان به شماره 51052-21/3/76 ، به ارزش کارشناسی -/000/485/719/2 ریال ( دو میلیارد و هفتصد و نوزده میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار
ریال ) ، در مسیر اجرای طرح تعریض قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 98525-25/6/94 موافقت شد که به ازای انتقال اسناد ملک مزبور از طریق مبایع نامه به نام شهرداری کرمان ، شهرداری قطعه زمین شماره 32 از نقشه تفکیکی7669-2/9/89 ، به مساحت 58/163 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/628/079/1 ریال ( یک میلیارد و هفتاد و نه میلیون و ششصد و بیست و هشت هزار ریال ) را به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط واگذار نماید. همچنین مبلغ -/000/857/639/1 ریال ( یک میلیارد و ششصد و سی و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و هفت هزار ریال ) ما به التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعة معوض نیز در وجه نامبرده در شش قسط پرداخت گردد.

7- نامه شماره 2056-24/8/94 شهروندان محترم ، آقای مهدی حاجی زاده و خانم عصمت حصیبی مطرح گردید و مقرر شد که در خصوص طلب نامبردگان ، امکان اخذ پروانه ساختمان شناور به کل محدودة املاک شهرداری کرمان ، بر روی ملک به نام خود یا وکیل قانونی ایشان تسری یابد. ( تصویر نامه این شهروندان محترم و توافقنامه شماره 85342/4-3/6/94 ضمیمه می باشد )

8- نامه شماره 130127-20/8/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عقد قرارداد به مبلغ -/000/000/3 میلیون ریال با قرارگاه خاتم الانبیاء موافقت شد. ضمناً با اضافه کرد مبلغ -/000/000/1 میلیون ریال به پروژه ردیف 3030302102 با عنوان اجرای تقاطع های غیرهمسطح شهر و مبلغ -/000/500 میلیون ریال به کد درآمدی 71002 با عنوان وام دریافتی از بانک ها و مبلغ -/000/500 میلیون ریال به کد درآمدی 702001 با عنوان درآمد فروش اموال غیر منقول موافقت گردید. بقیه مبلغ قرارداد در بودجه سال 1395 و 1396 شهرداری پیش بینی شود. ضمناً با دریافت وام اعتباری شهرداری کرمان به میزان سه هزار میلیارد ریال از بانک انصار ، با حداکثر سود بانکی 17% با بازپرداخت زمانی حداقل پنج ساله نیز موافقت می گردد. لازم است که هزینه کرد مبلغ مزبور در هر مرحله ، پس از تأیید این شورا انجام گیرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *