مصوبات جلسه 94/9/15

1- نامه شماره 138539-5/9/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری با شرط رعایت اصلاحاتی که در قرارداد موسوم به بام کرمان تنفیذ شده است و نسخه ای از آن با امضای رئیس شورا پیوست می باشد ، موافقت گردید.

2- نامه شماره 139750-8/9/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و به شهرداری اعلام گردد که با اجرای مجوز صادرة شماره 1989-10/10/93 این شورا ، در سال جاری موافقت شد.

3- نامه شماره 141810-14/9/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در خصوص پرداخت تفاوت میزان قدرالسهم ملک موردنظر شرکت تعاونی مسکن کارکنان استانداری در بلوار جمهوری اسلامی ، اراضی غرب راه آهن ، بلوار پزشک ، از -/511/604/077/9 ریال ( نه میلیارد و هفتاد و هفت میلیون و ششصد و چهار هزار و پانصد و یازده ریال ) به -/792/182/588/10 ریال ( ده میلیارد و پانصد و هشتاد و هشت میلیون و صد و هشتاد و دو هزار و هفتصد و نود و دو ریال ) ، به میزان -/281/578/510/1 ریال ( یک میلیارد و پانصد و ده میلیون و پانصد و هفتاد و هشت هزار و دویست و هشتاد و یک ریال ) به صورت ریالی ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

4- نامه شماره 2216-14/9/94 شهروند محترم ، آقای محمدرضا حمزه ای ، مطرح گردید و با توجه به 24 مترمربع تعریض ملک موردنظر نامبرده در جنب خیابان هلال احمر ، با پرداخت مبلغ کارشناسی -/000/036/204 ریال
( دویست و چهار میلیون و سی و شش هزار ریال ) به ایشان با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.