مصوبات جلسه 94/12/22

1- نامه شماره 199334-16/12/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با تمدید توافقنامه شماره 191376-25/12/93 فی ما بین شهرداری و قرارگاه خاتم الانبیاء ، تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال 1395 موافقت گردید. همچنین به شهرداری اجازه داده می شود که تا سقف مبلغ یکصد میلیارد ریال ، به قرارگاه خاتم الانبیاء ، با رعایت ضوابط و مقررات پرداخت نماید.

2- نامه شماره 165867-18/12/94 شهرداری کرمان مطرح گردید. در مورد پیشنهاد مطرح در بندهای 2 و 3 ، موافقت گردید که آن میزان از مساحت املاک که در هر یک از مناطق شهری ، در مسیر طرح های در دست اجرا قرار می گیرند ، از اول اردیبهشت ماه سال 1395 ، با استفاده از ارقام مندرج در دفترچة فعلی قیمت اراضی ، محاسبه گردد و در مورد مازاد تراکم و پارکینگ به همان شیوة سابق عمل شود. ضمناً چنانچه مالکی به این مبنای قیمت اعتراض نماید ، با هزینة وی ، مطابق ضوابط و مقررات مربوط ، هیأت سه نفرة کارشناسان رسمی دادگستری تعیین گردیده و نظریة آن هیأت ( قیمت کارشناسی روز ) ملاک محاسبة اضافه تراکم ، حذف پارکینگ و میزان مسیری ملک قرار گیرد.

3- نامه شماره 199608-16/12/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نیاز شهرداری منطقه 2 و 4 ، با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد. لازم است که تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد.

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *