مصوبات جلسه 95/4/27

1-نامه شماره 876-20/4/95 شهروند محترم ، خانم عالیه زندوکیلی مطرح گردید و و با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامة مالی شهرداری ها و در نظر گرفتن وضعیت خاص نامبرده ، مقرر شد که بدهی مشارالیها به شهرداری ، با رعایت ضوابط مربوط ، دو ساله تقسیط شود.

 2- نامه شماره 913-26/4/95 شهروند محترم ، استاد اکبر صوتی ، مطرح گردید و با توجه به سابقة طولانی وجود قبور خانوادگی ایشان در محدودة موردنظر در مسجد صاحب الزمان مقرر شد که یک صورت قبر به ایشان ، رایگان واگذار گردد.

3-نامه شماره 10/95-14/4/95 مدیرعامل محترم مؤسسة خدمات فرهنگی الزهرا (س) مطرح گردید و با ساخت 100% ملک موردنظر با کاربری و استفادة صرفاً مذهبی ، از طریق محاسبة عوارض بر مبنای ضوابط و مقررات ، در یک طبقه موافقت شد.  تصویر نامة مزبور پیوست
می باشد.

4-نامه شماره 33798-4/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به پیشنهاد مندرج و اظهارات آقای مهندس بابایی ، شهردار محترم ، در جلسة شورای عمومی ، با پرداخت مبلغ خالص ماهیانه پنج میلیون و پانصد هزار ریال به اعضای کمیسیون ماده صد و خالص ماهیانه پنج میلیون ریال به اعضای کمیسیون ماده 77 در سال جاری موافقت گردید.

5-نامه شماره 63940-24/4/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک شهروند محترم ، آقای یاسر نژاد عبداللهی ، خیابان شهید رجایی ، حد فاصل کوچه شماره 60 و 62 ، دارای سند عادی ، به مساحت 69/101 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/390/152/3 ریال ( سه میلیارد و صد و پنجاه و دو میلیون و سیصد و نود هزار ریال ) ، در مسیر اجرای طرح قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 44484-23/3/95 موافقت شد که به ازای انتقال اسناد ملک مزبور از طریق مبایع نامه به نام شهرداری کرمان ، مبلغ فوق بدون هر گونه افزایش و یا کاهش به حساب بستانکاری نامبرده منظور گردد و مشارالیه ما به ازاء طلب ، از تسهیلاتی همچون پروانه ، پایان کار ساختمان و یا تفکیک – که به مأخذ عوارض روز تقاضا محاسبه خواهد شد – و به صورت شناور در هر یک از مناطق شهرداری استفاده نماید.

6-نامه شماره 33520-31/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به پیشنهاد مندرج در نامه شماره 45571/2/95-24/3/95 منطقه دو شهرداری ، با پرداخت بدهی شهروند محترم ، خانم نیره پورحسینی به آن منطقه ، از محل ماده 17 موافقت شد.

7-نامه شماره 16873-4/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه امکان افزایش عرصه ، با توجه به ساخت و ساز دو طرف ملک موردنظر در بلوار آیت الله خامنه ای ، کوچة
شماره 27 ، بیست متری دوم ، وجود ندارد ، شهرداری با رعایت حقوق خود ، در حل مشکل شهروند مساعدت و اقدام نماید.

8-نامه شماره 40085-16/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامة مالی شهرداری ها ، مقرر گردید که بدهی شهروند محترم ، آقای پژمان سلاجقه به منطقه یک شهرداری ، به صورت یک سوم نقد و مابقی در اقساط یک ساله اخذ گردد.

9-با توجه به نیاز موجود در رسیدگی به بوستان هدایت و مذاکراتی که با نمایندگان شهرداری کرمان در کمیسیون خدمات شهری مورخ 26/4/95 صورت گرفت ، موافقت شد که کف سازی و بهسازی بوستان هدایت در چهارراه جوپاری ( پل فجر ) انجام گیرد.

10-با توجه به مشکل روشنایی پارک ها و بوستان ها و نیاز تابستانة شهروندان محترم ، در گذران اوقات فراغت در چنین مکانهایی ، مقرر شد که به شهرداری اعلام گردد که رفع این مشکل در دستور کار قرار گیرد و هزینه های آن در حساب فی ما بین با شرکت برق قرار گیرد.

11-نامه شماره 71/3/1/10-6/4/95 مسئول محترم دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان مطرح گردید و مقرر شد که مشکل پل عابر پیاده برای خوابگاه دخترانة سجاد ، به نحو مقتضی و با حساسیت و تسریع برطرف گردد و این شورا را از نتیجه مطلع نمایند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *