مصوبات جلسه 99/6/17

1- نامه شماره 102705-1/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای عباس خواجویی ، از پرسنل بازنشسته شهرداری ، از محل ردیف 41050305 با عنوان کمک و اعانات به مستمندان با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

2- نامه شماره 95611-22/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/920/21 ریال ( بیست و یک میلیون و نهصد و بیست هزار ریال ) به شهروند محترم ، آقای محمد پهلوان زاده ، از محل ردیف 41050305 با عنوان کمک و اعانات به مستمندان با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

3- نامه شماره 87851-11/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان با استناد به مصوبة شماره 2201-10/4/99 این شورا موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

4- نامه شماره 104665-2/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به خانم سلطنت میرمحمدی ، همسر آقای غلامرضا شاه رحمانی ، از پرسنل شهرداری کرمان ، از محل ردیف 41050305 با عنوان کمک و اعانات به مستمندان با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

5- نامه شماره 99575-27/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید ، مقرر شد که هماهنگی لازم در خصوص بازدید نمایندگان این شورا از آهن آلات ضایعاتی انجام گیرد و سپس تشریفات مزایده صورت پذیرد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 6- نامه شماره 111470-13/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. این شورا مستند به بند یک از صورتجلسة مورخ 30/5/99 معاونت محترم هماهنگی امور استانداری کرمان و نبود فرصت لازم برای انجام تشریفات مناقصه و ضرورت اجرای پروژة تأمین روشنایی بازارچة قلعه محمود ، با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور ترک تشریفات قرارداد تأمین روشنایی بازارچة مزبور با شرکت نوآوران کریمان به مبلغ -/000/000/900/9 ریال ( نه میلیارد و نهصد میلیون ریال ) و با رعایت ضوابط مربوط موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

7- نامه شماره 98677-26/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نامه شماره 96631-23/5/99 منطقه سه شهرداری کرمان و این که شهروند محترم ، آقای محمدرضا صالحی ، از بابت پروانه ساختمان ، مبلغ -/631/203/800/3 ریال ( سه میلیارد و هشتصد میلیون و دویست و سه هزار و ششصد و سی و یک ریال ) به حساب شهرداری کرمان واریز کرده است ، با برگشت مبلغ مزبور به ایشان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. ضمناً در اقدام ، به لوایح عوارضی سال جاری نیز توجه شود. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

8- نامه شماره 99561-27/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نامه شماره 96632-23/5/99 منطقه سه شهرداری شهرداری کرمان و این که شهروند محترم ، آقای محمدرضا صالحی بابت عوارض پروانه ساختمان مبلغ -/053/087/176/7 ریال ( هفت میلیارد و صد و هفتاد و شش میلیون و هشتاد و هفت هزار و پنجاه و سه ریال ) اضافه به حساب شهرداری کرمان واریز کرده است ، با برگشت مبلغ مزبور با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت می شود. شد. در اقدام به لوایح عوارضی سال 99 توجه شود. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

9- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 15/6/99 کمیسیون برنامه و بودجه و تصویب در شورای عمومی فوق العادة مورخ 17/6/99 ، با تبصره های بودجه ، بر اساس بودجة مصوب سال 1399 و با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت می شود. تصویر تبصره های بودجه به پیوست ارسال می گردد.

10- نامه شماره 95489-21/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و بر اساس دستورالعمل هیأت محترم وزیران به شماره 9810/ت-7/2/99 و موافقت هیأت مدیرة سازمان حمل و نقل شهرداری کرمان در نامة شماره 83515-6/5/99 و با هدف جبران بخشی از ضرر و زیان ناشی از شیوع بیماری کرونا و تأثیر آن بر فعالیت پارکینگ بیمارستان افضلی پور ، با بخشودگی سه ماهة اول سال جاری موافقت می شود. لذا لازم است که در جهت تعیّن مقصود دستور فرمایید که قرارداد منعقد لغو و ضمانت نامه مسترد شود. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

11- نامه شماره 92056-16/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اهمیت موضوع و اینکه بیمارستانهای دولتی پیامبر اعظم ، سیدالشهداء ، افضلی پور ، باهنر و شفا در جهت مداوای بیماران کرونایی خدمت ارایه می نمایند ، مقرر شد که در سه ماهة اول سال جاری از پرداخت هزینة جمع آوری پسماند معاف گردند و معادل هزینة دریافتی یک ماه نیز به خرید بسته های بهداشتی ( ماسک ، دستکش و … ) به آنها اختصاص یابد و در اختیار هر یک از آنها قرار گیرد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

 12- نامه شماره 81680-4/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و و با امعان نظر به صورتجلسة مورخ 18/4/99 کمیتة نامگذاری ، با اطلاق  :
1-کوچه شماره 10 خیابان امام به نام « شهید منصور دهقانی » ،
2-کوچه شماره 18 بولوار شهدای خانوک به نام «شهید حسین عرب نژاد » ،
3- کوچه شماره 18 خیابان شهید مصطفی خمینی به نام « شهید احمد سنجری » ،
4- کوچه شماره 5 خیابان وحدت به نام « شهید علی اصغر رستمی » ،
5- اولین کوچه سمت راست خیابان 18 متری واقع در بولوار هوانیوز به نام «شهید مجید ایرانمنش»
6- معبر حدفاصل بولوار عفاف و حجاب به نام « شمیم »
7- شهرک واقع در انتهای خیابان کمیل به نام « اکباتان » ( توجه شود که در ساخت تابلوهای راهنمای شهرک همراه با نام اکباتان نام محله محمدآباد نیز قید گردد ).
8- معبر منشعب از بزرگراه شمالی روبروی سپاه ثارالله به نام « شهدای وداع » ،
9- معبر حدفاصل سه راه سیلو و بولوار دانش به نام « شهدای اصناف » ،
10-بوستان جدید الاحداث حاشیه بزرگراه امام رضا به نام « آهو » موافقت می گردد. لازم است در خصوص بند 10 صورتجلسة کمیتة نامگذاری بررسی بیشتر صورت گیرد و با بندهای 11 و 12 صورتجلسة مزبور نیز مخالفت می شود. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

13-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 1/6/99 کمیسیون گردشگری و اصناف و تصویب در شورای عمومی فوق العادة مورخ 17/6/99 ، بر بازسازی بازار قلعه محمود تأکید می گردد. مقرر شد که قرارداد بازسازی با پیمانکار مربوط منعقد گردد و هرچه سریعتر کار اجرایی آغاز شود و در صورت نیاز به مجوز ، مکاتبة لازم با این شورا انجام گیرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *