مصوبات جلسه 98/4/30

1 نامه شماره 87846-27/4/98 شهرداری کرمان مطرح گردید ، شهرداری کرمان جهت تفکیک قطعه زمینی در بلوار امیرکبیر ، کوچة شماره 4 ، نبش شمالی 7 با کاربری تجاری مسکونی آموزشی – پارکینگ معبر به مساحت 27/868 مترمربع ، اخذ سهم تفکیک به صورت ریالی درخواست داده بود ، این شورا با دریافت قدرالسهم به صورت زمین موافقت کرد. اما اعلام داشت تا در صورت تأکید شهرداری بر اخذ ریالی سهم ، این اقدام پس از کارشناسی مجدد ، بر اساس کاربری و اعلان نتیجه به شورا عمل شود. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2- بر اساس مباحث مطرح در کمیسیون برنامه و بودجه مورخ 29/4/98 و مستند به بند 30 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراها ، مقرر شد که شورا برای انتخاب مؤسسات حسابرس صاحب صلاحیت با هدف حسابرسی سال 1397 شهرداری کرمان و مناطق و سازمانهای تابع ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اقدام نماید.

3-نامه شماره 65333-1/4/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور درج عوارض قدرالسهم بر اساس مقررات جدید ، در توافقنامه شماره 110784-18/6/97 با رعایت دیگر ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *