مصوبات جلسه 98/3/19

1 – در آغاز جلسه ، پس از استماع کلام مقدس قرآن مجید ، خانم زهرا لری ، عضو محترم شورا ، که بر اساس نامه وارده شماره 1800-19/3/98 فرمانداری محترم کرمان معرفی گردیده اند ، در جلسه حضور یافتند و مراسم تحلیف ایشان بجای آورده شد.

2- نامه شماره 32273-1/3/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور تقسیط عوارض شهروند محترم ، آقای حسین کرمی ، به صورت 30% نقد و مابقی در اقساط 36 ماهه با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

3- نامه شماره 44100-1/3/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/20 ریال ( بیست میلیون ریال ) ، از محل ردیف 41050304 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی به دانش آموزی با نام ، آقای ایمان محسنی زاده از طریق دبیرستان غیردولتی پسرانه دورة اول مهر با توجه به توضیحات مندرج در نامه ، برای کمک به دانش آموز نامبرده با هدف حضور در مسابقه لکوبیو و لکولب با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. ضمناً از شهرداری خواسته شود که تصویری از مدارک مثبتة شرکت در مسابقه و حاصل آن را به شورا ارسال نماید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

4- نامه شماره 36971-25/2/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اعلام نیاز شهرداری به استفاده از آقای حاجی زاده ، نماینده محترم دادگستری ، در رسیدگی به پرونده ها ، با پیشنهاد مطرح به منظور پرداخت ماهیانه -/000/500/4 ریال ( چهار میلیون و پانصد هزار ریال ) حق الزحمه به مشارالیه در سال 1398 از محل ردیف 41020201 با عنوان خدمات قراردادی اشخاص با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

5- بر اساس مباحثی که در نشست شورای عمومی مورخ 98/3/19 در خصوص چگونگی اخذ عوارض تمدید پروانه انجام یافت و با استناد به آراء مختلف دیوان عدالت اداری در این مورد ، لازم است که تمدید پروانه های ساختمان اعم از ساخته شده و نشده بر مبنای تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی عمل گردد به نحوی که در شیوة محاسبه  عوارض نوسازی با ترتیبات مندرج در تبصرة فوق الذکر مأخذ اقدام باشد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *