مصوبات جلسه 96/11/8

1- نامه شماره 180481-25/10/96 شهرداری کرمان در خصوص لوایح پیشنهادی برای اجرا در سال 1397 که قبلاً در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه مورخ 25/10/96 ، 4/11/96 و 7/11/96 مطرح گردیده بود ، به شرح ذیل به تصویب رسید :

1- با افزایش تعرفه های مربوط به مراکز عمومی ، خصوصی و دولتی ( غیر صنفی ) در سال 97 مخالفت می شود. مبنای اقدام در مورد این واحدها در سال 97 می بایست تعرفه های مجری در سال جاری ( 1396 ) از طریق  اصلاح درجه بندی عادلانة آنها باشد.

2- در خصوص تعرفه های واحدهای کسب و پیشه ( صنفی ) نیز مطابق با عوارض مصوب 1396 و بدون هر گونه افزایش عمل گردد.

3- با لوایح مربوط به سازمانهای : پارکها و فضای سبز ، تاکسیرانی ، آتش نشانی و خدمات ایمنی ، بهشت زهرا (س) ، میادین میوه و تره بار ، مدیریت پسماند و بهسازی و زیباسازی محیط و معاونتهای : فنی و عمرانی ، حمل و نقل و ترافیک ( پایانة مسافربری ) ، شهرسازی و معماری و مدیریت اجرائیات و امور انتظامی مطابق با ارقام مندرج در لوایح پیشنهادی موافقت گردید. ضمناً تمامی ارقام مصوب بایستی در آینده مشمول چارت جدید وزارت کشور اعم از : معاونتها ، سازمانها ، دوایر گردد و با مسئولیت هر یک از آنها اجرا شود. هیچ یک از تعرفه ها نبایستی با قوانین و مقررات و آراء صادرة دیوان عدالت اداری مغایرت داشته باشد. ضمناً شهرداری می بایست حداکثر ظرف مدت 6 ماه از ابتدای سال 1397 فعالیت کارشناسانة خود را در خصوص واقعی سازی عوارض موضوع بندهای یک و دو این مصوبه به اتمام رساند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.