مصوبات جلسه 96/11/4

1- نامه شماره 163421-30/9/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نیاز منطقه دو شهرداری ، با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری در ردیف های :

3030202303 با عنوان « احداث و بهسازی بوستان رادیو ، انتهای 24 آذر » ، – 3050102312 با عنوان « احداث بوستان رز واقع در بلوار حجاج » ،

3030202305 احداث و بهسازی پروژة پیاده روسازی خیابان بهمنیار ( با توجه به 90% پیشرفت کار ) و 3030202304 با عنوان « احداث و بهسازی پروژه واقع در بلوار معلم و کوثر »  ( با توجه به 75% پیشرفت کار ) با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. در مورد ردیف 102004 با عنوان « عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان ها » با توجه به اینکه 50% از بودجه سال 1396 هنوز محقق نشده است در صورت وجود اعتبار در ردیف مذکور ، مبلغ به حساب بستانکاری پیمانکار منظور گردد. در خصوص بقیه ردیف ها نیز با نظر شهردار محترم ، آقای مهندس عالم زاده ، عمل شود. تصویر نامه شهرداری ضمیمه می باشد.

2- نامه شماره 168668-9/10/96 شهرداری محترم کرمان مطرح گردید و با توجه به مفاد نامه شماره 137706-15/8/96 ، با فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم صدیقه محمدی ، در بلوار امام رضا ، کوچة آتش نشانی ، به مساحت 75/59 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/250/418 ریال ( چهارصد و هجده میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال ) ، به صورت نقد و با شرط الحاق در ملک مزبور که در بند 3 نامة هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به شماره 8082-6/10/96 ذکر گردیده است با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری ضمیمه می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *