مصوبات جلسه 96/10/24

1- نامه شماره 161662-28/9/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد آن شهرداری به منظور تفویض اختیار در 5 مورد  :

1- ماده 54 قانون شهرداری ها ،

2- ترک تشریفات مناقصه ، مزایده ، حراج تا سقف مبلغ -/000/000/000/5 ریال ( پنج میلیارد ریال ) برای سال 96 ،

3- ترک تشریفات معامله با رعایت قانون و مصوبه سابق این شورا ( نامه شماره 1501-20/7/96 ) ،

4- استرداد اضافه پرداخت اشخاص حقیقی و حقوقی به شهرداری تا سقف یکصد میلیون ریال ،

5- دستورالعمل نحوة هزینه کرد مواد 16 و 17 موضوع کمک به اشخاص نیازمند تا سقف دو میلیون ریال ،

بر مبنای روال گذشته و سابقة نامه هایی که شماره های آن در نامة شهرداری ذکر گردیده است موافقت گردید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *