مصوبات جلسه 96/7/2

1- نامه شماره 56437-25/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به سند مالکیت موجود در پرونده و نظریة واحد حقوقی شهرداری و اظهارنظر مساعد نمایندة محترم شهرداری ، جناب آقای مهندس پور اسماعیلی ، – در این خصوص که مالک ملک موردنظر در مجاورت بلوار شاهد ، بر اساس اعلام شهرداری مقداری تعریض انجام داده و سند به نام شهرداری انتقال نیافته و اکنون نیز در مورد تعریض ملک ، تغییر پیش آمده و موقعیت فعلی ملک ، موافق با طرح های موجود شهرداری است – اقدام جهت اصلاح پروانه ساختمان ملک موصوف ، مطابق با ضوابط و مقررات مربوط بلامانع می باشد.

2- نامه شماره 90331-29/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پرداخت مبلغ سی میلیون ریال به آقای مراد قتلوئی ، نمایندة محترم قوه قضائیه در کمیسیون ماده 7 قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملات ، به عنوان حق الزحمة همکاری در طول سال 1395 با شهرداری ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست های مورخ 1/7/96 کمیسیون خدمات شهری ، بهداشت و محیط زیست و 2/7/96 شورای عمومی ، با توجه به اهمیت تعیین تکلیف آرامستان ، مقرر شد که از طریق فراخوان عمومی ، در جذب سرمایه گذار ، بدین مقصود اقدام شود.

4- نامه وارده شماره 1478-23/6/96 شهروند محترم ، آقای پویا کریم زاده ، مطرح گردید و با توجه به ضرورت ساماندهی کارخانة پسماند و این واقعیت که 6 ماه از تعطیلی این کارخانه می گذرد و از این حیث لطماتی به شهرداری وارد شده است ، مقرر شد که با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهر و شهرداری در حل مشکل اقدام شود.

5 نامه شماره 106852-26/6/96 شهرداری کرمان مطرح گردید. از آنجایی که شهروند محترم ، آقای علیرضا افهمی راد ، متقاضی اصلاح توافق نامة منعقد از حیث پرداخت وجه میزان تعریض می باشد و نمایندگان شهرداری نیز این اقدام را منوط به آزادسازی ملک موردنظر در خیابان شهید رجایی ، کوچه شماره 39 دانستند ، شورا با اصلاح توافقنامه از طریق پرداخت ارزش میزان مسیری در صورت اعمال تعریض موافقت کرد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *