مصوبات جلسه 96/7/2

1- نامه شماره 56437-25/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به سند مالکیت موجود در پرونده و نظریة واحد حقوقی شهرداری و اظهارنظر مساعد نمایندة محترم شهرداری ، جناب آقای مهندس پور اسماعیلی ، – در این خصوص که مالک ملک موردنظر در مجاورت بلوار شاهد ، بر اساس اعلام شهرداری مقداری تعریض انجام داده و سند به نام شهرداری انتقال نیافته و اکنون نیز در مورد تعریض ملک ، تغییر پیش آمده و موقعیت فعلی ملک ، موافق با طرح های موجود شهرداری است – اقدام جهت اصلاح پروانه ساختمان ملک موصوف ، مطابق با ضوابط و مقررات مربوط بلامانع می باشد.

2- نامه شماره 90331-29/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پرداخت مبلغ سی میلیون ریال به آقای مراد قتلوئی ، نمایندة محترم قوه قضائیه در کمیسیون ماده 7 قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملات ، به عنوان حق الزحمة همکاری در طول سال 1395 با شهرداری ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست های مورخ 1/7/96 کمیسیون خدمات شهری ، بهداشت و محیط زیست و 2/7/96 شورای عمومی ، با توجه به اهمیت تعیین تکلیف آرامستان ، مقرر شد که از طریق فراخوان عمومی ، در جذب سرمایه گذار ، بدین مقصود اقدام شود.

4- نامه وارده شماره 1478-23/6/96 شهروند محترم ، آقای پویا کریم زاده ، مطرح گردید و با توجه به ضرورت ساماندهی کارخانة پسماند و این واقعیت که 6 ماه از تعطیلی این کارخانه می گذرد و از این حیث لطماتی به شهرداری وارد شده است ، مقرر شد که با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهر و شهرداری در حل مشکل اقدام شود.

5 نامه شماره 106852-26/6/96 شهرداری کرمان مطرح گردید. از آنجایی که شهروند محترم ، آقای علیرضا افهمی راد ، متقاضی اصلاح توافق نامة منعقد از حیث پرداخت وجه میزان تعریض می باشد و نمایندگان شهرداری نیز این اقدام را منوط به آزادسازی ملک موردنظر در خیابان شهید رجایی ، کوچه شماره 39 دانستند ، شورا با اصلاح توافقنامه از طریق پرداخت ارزش میزان مسیری در صورت اعمال تعریض موافقت کرد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.