مصوبات جلسه 94/7/7

1-  نامه شماره 19510-10/5/94 شهرداری کرمان مطرح و با پیشنهاد شهرداری جهت نامگذاری معبر حدفاصل خیابان فلسطین و خیابان شهید چمران به نام « قبّه سبز » موافقت شد.

2- نامه شماره 65079-24/6/94 شهرداری کرمان مطرح و  با پیشنهاد شهرداری جهت نام گذاری میدان ورودی شهرک شهید ایرانمنش ، پردیسان دو به نام « بعثت » موافقت شد.

3-  نامه شماره 62342-23/ 4/94 شهرداری کرمان مطرح و با پیشنهاد شهرداری جهت نام گذاری سه راه منشعب از بزرگراه امام رضا (ع) که به جاده زنگی آباد منتهی می شود ، به نام سردار شهید حاج « یونس زنگی آبادی » موافقت شد.

4-  نامه شماره 62340-23/ 4/94 شهرداری کرمان مطرح و با پیشنهاد شهرداری جهت نام گذاری خیابان اول منشعب از بلوار ملاصدرا در شهرک خواجو به نام « میرداماد » موافقت شد.

5-  نامه شماره 62341-23/ 4/94 شهرداری کرمان مطرح و  با پیشنهاد شهرداری جهت نام گذاری معبر بین
کوچه های شماره 17 و 19 خیابان شهید صیاد شیرازی در محلة سرآسیاب – که از سابق معروف به چهار باغ
می باشد – به نام « چهارباغ » موافقت شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.