مصوبات جلسه 93/1/31

1- نامه شماره 7496-25/1/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 30/1/93 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری مطرح و مقرر گردید که در صورتی که کلیة مراحل قانونی طی شده و رعایت حقوق شهرداری و شهروند محترم در کلیة اقدامات ملحوظ شده باشد ، با پرداخت مبلغ -/200/872/737 ریال از بابت تملک ملک شهروند محترم ، خانم سکینه گلبادی ، در خیابان مهدیه ، بین کوچه های شماره 29 و 31 و واریز مبلغ مزبور به حساب دادگستری موافقت شد.

2- نامه شماره 160156-24/12/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 30/1/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح و مقرر گردید که به شهرداری اعلام گردد که این شورا ضمن تمدید مجوز مربوط به صدور عدم خلاف انشعاب گاز و آب ، تا پایان سال جاری ، بر اجرای مفاد مندرج در مصوبة پایة این شورا ، به شماره 983-12/3/82 تأکید دارد.

3- نامه شماره 4522-20/1/93 شهردری کرمان در نشست مورخ 30/1/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و با عنایت به گزارش مشاور فنی این شورا ، با صدور پروانه تجاری برای باقی ماندة ملک شهروند محترم ، آقای مسعود رودری ، در مجاورت بزرگراه غربی ، نبش کوچة عاشقان ولایت 24 ، موافقت شد.

4- نامه شماره 9275-28/1/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 30/1/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/500 ریال ( مجموعاً -/000/000/165 ریال ) از محل اعتبار ردیف 417702-100 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی به همکاران زن شاغل در شهرداری موافقت شد.

5- نامه شماره 8180-26/1/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 30/1/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و مقرر شد که در خصوص مواد 16 و 17 بودجه شهرداری ، به صورت قبل اقدام و در صورت وجود هر گونه ابهام با این شورا مکاتبه شود.

6- نامه شماره 9169-28/1/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 30/1/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با امعان نظر به نامه شماره 127766-30/9/92 شهرداری و نامه شماره 660-24/12/92 مدیر محترم شعب بانک ملت ، با پیشنهاد خرید عرصه و اعیان و تأسیسات کشتارگاه شرکت گوشت صاف از بانک ملت ، جمعاً به مبلغ -/000/362/390/30 ریال ، از طریق تهاتر با بدهی های شعبات و ساختمان های بانک مزبور ، در صورت صرفه و صلاح شهرداری موافقت و مقرر شد که باقی ماندة بدهی بانک ملت ، به صورت نقد به حساب شهرداری پرداخت گردد.

7- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 30/1/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2717-21/12/92 شهروند محترم ، آقای محسن اسدی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به ادعای نگارندة نامه که حدود یک سال از ثبت تقاضا می گذرد و نقشه های خود را نیز تهیه کرده اند ، بررسی شود و در صورت صحت ، پروانة ساختمان با یک طبقه مازاد بر تراکم برای ملک موردنظر در شهرک باهنر ، انتهای خیابان رزمندگان ، جنب بزرگراه امام خمینی ، صادر گردد.

8- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 30/1/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2587-10/12/92 شهروند محترم ، خانم نرگس لاهوتی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با صدور پروانه ساختمان برای قطعه زمین موردنظر در کمربندی غربی ، کوچة عاشقان ولایت ، بین کوچه های شماره 36 و 38 ، به مساحت 125 مترمربع ، به شرط رعایت جلوآمدگی ساختمان به میزان 60% و رعایت دیگر ضوابط موافقت گردید.

9- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 30/1/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2597-10/12/92 شهروند محترم ، آقای فرامرز هابیلی گلوبند ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با صدور پروانه ساختمان برای قطعه زمین موردنظر در اراضی ضلع غرب بزرگراه جنوبی ، به مساحت تقریبی 133 مترمربع ، به شرط رعایت جلوآمدگی ساختمان به میزان 60% و رعایت دیگر ضوابط موافقت گردید.

10- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 30/1/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 101-24/1/93 شهروند محترم ، آقای ابراهیم یگانگی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که ملک مسکونی موردنظر در بلوار امیرکبیر ، مستند به مدارکی نظیر فیش آب و برق از قدمت بنای زیادی برخوردار است و از حیث مساحت نیز کمتر از 500 متر مربع می باشد و یک بار نیز برای کل ملک پروانة ساختمان صادر شده است و اکنون با توجه به اجرای تعریض و پیوست لچکی ، نیازمند پروانة ساختمان مجدد است ، موافقت شد که ملک مزبور از پرداخت حق تفکیک معاف گردد.

11- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 30/1/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 40-17/1/93 شهروند محترم ، آقای ناصر فرامرزپور ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع تقاضای خرید ملک در شهرک صنعتی بررسی شود و طبق مقررات اقدام گردد.

12- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 30/1/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 75-20/1/93 شهروند محترم ، آقای علی جان محمدرضایی ، در خصوص محاسبة سهم شهرداری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در این خصوص طبق مقررات اقدام شود.

13- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 30/1/93 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 469/840/16020-25/1/93 رئیس محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کرمان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که شهروند محترم ، آقای عباس اسدی خانوکی از جانبازان و ایثارگران می باشد ، در مبلغ تعیین شدة آسفالت ، به میزان -/000/050/6 ریال ، 20% تخفیف منظور گردد و -/000/840/4 ریال اخذ گردد.

14-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 30/1/93 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره
121-26/1/93 شهروند محترم ، آقای ذبیح الله عبدلی نژاد ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که
موافقت می شود که ماندة مبلغ بدهی ایشان به سازمان بهشت زهرا ، از بابت کفن و دفن پسرشان ، از محل ماده 17 پرداخت گردد.

15-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 30/1/93 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره
134-27/1/93 شهروند محترم ، آقای عباس حسینی اختیارآبادی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موافقت می شود که به نامبرده تا تاریخ 10/2/93 مهلت داده شود تا بدهی خود را مطابق با مصوبة این شورا تقسیط نماید.

16- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 25-16/1/93 شهروند محترم ، آقای حسن غنی پور ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص صدور مجوز انشعاب گاز ، بر مبنای مجوز صادرة شماره 2730-1/2/93 این شورا ،  اقدام گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *