مصوبات جلسه 95/3/24

 1-نامه شماره 30839-29/2/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات آقای مهندس بابایی ، شهردار محترم کرمان و در جهت حل مشکل فی ما بین  شهرداری با
سرمایه گذار ، آقای عباس ملایی ، با پیشنهاد مطرح به منظور اصلاح برخی از مفاد قرارداد شماره 818/ب-14/4/91 موافقت گردید. نامه شهرداری کرمان و کپی سابقة نامه آقای عباس ملایی پیوست می باشد.

  2-نامه شماره 16853-23/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و این شورا ضمن تأکید بر مصوبة مورخ 22/1/95 شورای عمومی ، به شهرداری اجازه می دهد که با رعایت صرفه و صلاح  شهرداری و با حفظ سقف مبلغ نهایی قرارداد مصوب قبلی ، ضرایب ( بالا سری ، پُلس ) را به
گونه ای محاسبه نماید که خلاف قانون نباشد. تصویری از نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.