مصوبه های شورا در نشست مورخ 31/2/90شورای عمومی

با عنايت به مفاد مندرج در ماده 78 از قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و … مصوب 1/3/1375 ، بدين وسيله متن مصوبه هاي اين شورا كه در نشست فوق العاده مورخ 31/2/90 شوراي عمومي که به تأييد كلية اعضاي حاضر در جلسه رسيده است ، به شرح مندرج در ذيل ايفاد مي گردد :

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 31/2/90 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 314-25/2/90 ، شهروند محترم ، آقای علی افشار ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص تقاضای ایشان ، پس از بررسی لازم ، بر مبنای احکام صادره اقدام شود.

2- با توجه به مراجعة مکرر تعدادی از شهروندان و بر حسب مذاکراتی که در نشست مورخ 31/2/90 کمیسیون فنی و مهندسی انجام یافت ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که به نحوی واقع بینانه در خصوص اصلاح پروژه قلعه دختر و اردشیر اقدام شود و سپس طرح اصلاحی جهت تصویب به این شورا ارسال گردد.

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 31/2/90 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 2372/42-15/2/90 مدیرکل محترم امور شهری و شوراهای استانداری کرمان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که مفاد دستورالعمل صادره سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ، راجع به چگونگی نظارت بر عملکرد اتوبوس های بخش خصوصی به نحو مقتضی اقدام گردد.

4- نامه شماره 1314-7/2/90 شهرداری کرمان در نشست مورخ 31/2/90 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، مطرح و مقرر گردید که حاج آقا مؤیدی ، به سمت نمایندة این شورا ، در نشست های مربوط ، شرکت نمایند تا از جریان روند اجرای انعقاد قراردادها آگاهی یابند.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 31/2/90 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 40780/90-1/2/90 ، شهروند محترم ، آقای عبدالحمید موذنی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که تقاضای نامبرده در خصوص راه اندازی شبکه تاکسی بی سیم و تاکسیرانی خصوصی بررسی و اقدام قانونی انجام شود.

6- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 31/2/90 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 326-29/2/90 ساکنان سرآسیاب فرسنگی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که تقاضای نامبردگان در خصوص ضرورت اجرای اقدامات خدماتی کارشناسی و رفع مشکل گردد.

7- نامه شماره 4404-31/2/90 شهرداری کرمان در نشست مورخ 31/2/90 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت مطرح و در جهت حل مشکل آن گروه از شهروندانی که متقاضی اخذ مجوز عدم خلاف نصب انشعابات آب و گاز از آن شهرداری هستند ، به شهرداری اعلام گردد که با تمدید مجوز صادره شماره 331-8/3/89 تا پایان سال جاری موافقت می شود.

8- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 31/2/90 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 227-15/2/90 ، شهروند محترم ، آقای مهدی شیرازی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با رعایت ضوابط در جهت انجام خواسته این شهروند اقدام شود.

9- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 31/2/90 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 154-8/2/90 ساکنان جاده قدیم زرند ، فرعی اول ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به وضعیت خاص ساکنان ، با استفاده از آسفالت بازیافتی ، در رفع مشکل آسفالت اقدام شود.

10- نامه شماره 4212-21/2/90 شهرداری کرمان در نشست مورخ 31/2/90 کمیسیون فنی و مهندسی مطرح و مقرر گردید که شهروند محترم ، آقای رسول محسنی راد ، در خصوص اقدامات قانونی بایسته راهنمایی شوند.

11- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 31/2/90 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 287-21/2/90 ، شهروند محترم ، آقای مجید دهنوئیه ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به مکاتبات سابق و این واقعیت که جانمایی حریم سیل بند به طور عملی در محل تغییر کرده است و تشخیص
حریم موجود برای برخی از شهروندان ممکن نیست و این وضعیت موجب بلاتکلیفی و سردرگمی شان شده است ، در جهت رفع این مشکل ، اقدام تسریعی لازم انجام پذیرد.

12- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 31/2/90 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 309-25/2/90 ، شهروند محترم ، آقای محمد افروز ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به نقشه هایی که مشارالیه به منظور صدور پروانه ساختمان ارایه داده است ، لازم است که هر گونه اقدام بر مبنای ضوابط و مقررات انجام گیرد.

13- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 31/2/90 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 318-26/2/90 ، شهروند محترم ، آقای محمد حاجی پور ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به وضعیت خاص نگارنده ، ملک مسیری ایشان واقع در کوچه شماره 9 ، خیابان شهدای پیرانشهر با رعایت ضوابط و مقررات مربوط تملک گردد.

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *