مصوبات سال 94

مصوبات جلسه 94/12/16

 1- با توجه به نامه شماره 18904/820/16020-2/12/94 رئیس محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کرمان مطرح گردید و اظهارنظر ... ادامه مطلب

مصوبات جلسه 94/11/18

1- نامه شماره 168593-3/11/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد جمع آوری و انتقال خودروهای فرسودة بلاصاحب به پارکینگ ... ادامه مطلب