مصوبه های شورا در نشست مورخ 11/10/89 شورای عمومی

با عنايت به مفاد مندرج در ماده 78 از قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و … مصوب 1/3/1375 ، بدين وسيله متن مصوبه هاي اين شورا كه در نشست فوق العاده مورخ 11/10/89 شوراي عمومي که به تأييد كلية اعضاي حاضر در جلسه رسيده است ، به شرح مندرج در ذيل ايفاد مي گردد :

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 11/10/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 5563/89/ص-21/9/89 مدیر محترم آب و فاضلاب شهرستان کرمان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در زمان تفکیک اراضی ، از شرکت آب و فاضلاب در مورد امکان واگذاری انشعاب آب استعلام لازم صورت گیرد.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 11/10/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 747/ن89-1/10/89 مدیرعامل و عضو محترم هیأت مدیرة شرکت نمایشگاه های
بین المللی جنوب شرق ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که شهرداری کرمان در زمرة سهام داران است و ضمناً کمیسیون محترم ماده صد نیز جلسة رسیدگی به احداث بنای بدون پروانه را ، بدون حضور یکی از اعضای شورا برگزار کرده و بدین علت فاقد رسمیت لازم بود ، لذا با توجه به اهمیت احداث و تکمیل ساختمان نمایشگاه ، پروانه ساختمان صادر گردد.

3- بر حسب مذاکراتی که با حضور آقای شریفی ، شهردار محترم منطقه یک ، در نشست مورخ 11/10/89 کمیسیون فنی و مهندسی انجام شد ، نامه شماره 8372/137/892-22/9/89 سرپرست محترم سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در صورتی که ، شهروند محترم ، خانم فروغ امیری دوماری تقاضای اصلاح پروانه ساختمان ، به ارتفاع دو طبقه دارد ، بر اساس ضوابط مربوط اقدام گردد. 

4- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 11/10/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 1900-4/10/89 ، شهروند محترم ، آقای محمدرضا اشرفی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع ادعای ایشان در خصوص خریداری سردابه در مسجد صاحب الزمان ، بررسی تا حقی از نامبرده ضایع نگردد.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 11/10/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 1846-28/9/89 ، شهروند محترم ، آقای منصور مرسلی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به مکاتبة شماره 722-28/4/89 این شورا و بند 23 کمیسیون ماده پنج مورخ 16/6/89 و صورتجلسه مورخ 14/9/1384 منطقه دو آن شهرداری ، لطفاً دستور فرمایید که مشکل تعریض کوچه مجاور ملک مورد نظر ، به نحو کارشناسانه بررسی گردد و در صورت عدم امکان رفع مشکل ، نتیجه به این شورا گزارش گردد.  

6- نامه شماره 28356-21/9/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 11/10/89 کمیسیون فنی و مهندسی مطرح گردید و در جهت ممانعت از زیان شهروند محترم ، آقای عباس زین الدینی ، ضرورت دارد که نبود خلاف در ملک مورد نظر ، به کمیسیون ماده صد اعلام تا رأی کمیسیون تجدیدنظر اصلاح گردد.

7- نامه شماره 27998-7/9/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 11/10/89 کمیسیون فنی و مهندسی مطرح گردید و با توجه به این که بر قطعه زمین واقع در خیابان دستغیب ، با وجود سابقة نقشه تفکیکی و ادعای مالکیت شهرداری ، سند رسمی برای ، شهروند محترم ، آقای شهسواری پور صادر شده است ، لازم است که موضوع به نحو مقتضی ، از طریق اداره ثبت اسناد پیگیری شود.

8- نامه شماره 18341-15/6/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 11/10/89 کمیسیون فنی و مهندسی مطرح گردید و با اجرای صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 26/3/89 با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.278

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *