در کمیسیون گردشگری و اصناف شورای اسلامی شهر کرمان مطرح شد؛ برندسازی شهری


در کمیسیون گردشگری و اصناف شورای اسلامی شهر کرمان مطرح شد؛

برندسازی شهری

 نشست کمیسیون گردشگری و اصناف شورای اسلامی شهر کرمان با هدف ارائه طرح برندسازی شهری به کمیسیون گردشگری و اصناف تشکیل شد. محمد فرشاد رئیس شورای شهر برندسازی شهری را یک اتفاق علمی و جامع عنوان و تاکید کرد: این اتفاق می تواند گردشگران داخلی و خارجی را با پتانسیل های طبیعی، تاریخی و فرهنگی آشنا کند. همچنین علی بهرامی نائب رئیس شورای شهر استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های موجود برای معرفی و برندسازی شهری کرمان را ضروری دانست و گفت: باید از همه پتانسیل های موجود استفاده کنیم تا با شناسایی و برندسازی شهری نظر مردم ایران و جهان به کرمان را جلب کنیم. در این نشست رئیس خانه هنرمندان کرمان ضمن ارائه طرح برندسازی شهری با بیان این که فرهنگ از مباحث دیگر زندگی اجتماعی جدا نیست گفت: حوزه معماری و شهرسازی باید با مباحث فرهنگی انسجام داشته باشند. سیدمحمدرضا هاشمی نژاد برندسازی را راهکار حل مشکلات موجود در این زمینه دانست و افزود: بناهای تاریخی، پتانسیل های فرهنگی غیرقابل بازگشت هستند. وی با بیان این که برند شهری عامل تمایز و ترجیح یک شهر به شهرهای دیگر است اظهار داشت: ضروری است در فرایند تبدیل یک شهر از مکانی عادی به خاص، مزیت ها شناسایی و معرفی شوند. به گفته وی تدوین استراتژی برند شهری نیازمند مطالعه آن چه هستیم و آن چه باید باشیم است. هاشمی نژاد گردشگری پایدار و توسعه همه جانبه را از نتایج اجرای طرح برند شهری کرمان عنوان و تاکید کرد: با برندسازی، شهر هویت شناخته شده ای پیدا می کند و سرمایه گذاری ها در حوزه های مختلف هدفمند می شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.