شهر ایده آل در تفكر اندیشمندان مسلمان


کمال جوانمرد در هفتمین همایش شهر ایده آل به بررسی زوایای مختلف یک شهر آرمانی در تفکر اندیشمندان مسلمان پرداخت.
کمال جوانمرد نماینده استان کرمان در هفتمین همایش شهر ایده آل با اشاره به  سوره رعد آیه 11 اظهارداشت: برای تحقق یک شهر آرمانی و ایده آل از منظر قرآن کریم باید آن را بخواهیم و بسازیم.
وی با بیان اینکه شهر یک موجود زنده است، گفت: آسفالت و بتن و سایر موارد در شهر یک کالبد است و روح یک شهر است وباید از روح و روان به یک شهر نگاه کنیم.
نماینده شورای اسلامی شهر کرمان مطرح کرد: شهر ایده آل یک الگوی نظری است که از قرون قبل از میلاد حضرت مسیح تا به امروز دغدغه متفکرین است که از آن به عنوان مدینه فاضله، آرمان شهر یا ناکجا آباد از آن یاد کرده اند.
جوانمرد شهر ایده آل را در اندیشه متفکرین مسلمان اساسا یک مدل نظری مبتنی بر نظم اجتماعی به دور از آسیب، انحراف و جرم دانست و در تعریف های دیگر شهر ایده آل تصریح کرد: شهر ایده آل یک رویایی است برای رفع کمبودها و تنگناهای زندگی اجتماعی امروز و شهر ایده آل ترکیبی از تجربیات انسان و باذهنیت و عینیات انسان است.
وی افلاطون را پیش قراول و بنیانگذار اندیشه شهر ایده آل درجهان فلسفه و علم معرفی کرد و افزود: افلاطون شهر ایده آل را شهری درنظر می گیرد که سعادت و رفاه اجتماعی را برای شهروندان داشته باشد.و از طرف دیگر هدف افلاطون وفارابی وتمامی اندیشمندان شهر ایده آل نقد شهر موجود خودشان است. شهر ایده آل افلاطون داشتن حاکمان فرزانه است.
این عضو شورای عالی استانها ادامه داد: فارابی ازدین مبین اسلام و ارسطو و افلاطون ایده گرفت و نظریه های آن ها را رنگ و بویی اسلامی  داد. علوم انسانی امروز نیازمند فارابی زمان است.
  وی با اشاره به اصول فکری فارابی دررابطه با جامعه تصریح کرد: درهزار و 100 سال پیش فارابی می گوید” همه شهرها و جوامع به جوهره خود باید مراجعه کنند وتوسعه برون زا هیچ گاه اتفاق نخواهد افتاد. مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی بحث جنبش درون زایی برای شهرها و جوامع را مطرح می کند.
جوانمرد افزود:سعادت انسان هدف اصلی تمامی این تفکرات است ادامه داد: فارابی برای انسان 2 سعادت برای انسان درنظر میگیرد یکی سعادت حقیقی و دیگر سعادت پنداری که هم اخروی و هم دنیوی است که تبیین این مهم از وظایف ما شورائیان است.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی استانها افزود: فارابی معتقد است جوامع کامل جوامعی هستند که به خودکفایی رسیده باشند و بتوانند نیازهای مردم را خودشان تامین کنند وشهر را جز جوامع کامل می آورد مشروط بر اینکه نیازهای مردم را برطرف کند. شهر ایده و آل و غیر ایده آل از نظر اندیشمندان مسلمان و فارابی اساسا بحث شناخت و معرفت و آگاهی است.
وی  ادامه داد: باید در یک شهر آرمانی فارق از حب و بغض های جناحی و سیاسی شایسته سالاری لحاظ شود. و به رفع تبعیض ها هماهنگی و انسجام بین مردم، آموزش و تربیت اعضا به فراخور سلسله مراتب و تعدد مشاغل پرداخته شود.
جوانمرد در پایان به ویژگی های شهر ایده آل پرداخت و گفت: شهر ایده آل از نظر متفکران و اندیشمندان مسلمان یک شهر خدامحور و اخلاق محور است . یکی شهری است که مسیر آن از توحید می گذرد و میوه آن سعادت اخروی و دینوی است. بر گردن ماست که بررسی کنیم توانسته ایم زمین های این سعادت را فراهم کنیم و ابزار آن را در اختیار مردم قرار دهیم یا نه ؟ بنابراین شهر ایده آل اساسا از شهر جاهل و نادان ازشهر خوش گذران و لذت گرا، ضرورت گرا و رفع نیازها بدون درنظر گرفتن اخلاق فاصله می گیرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *