21 اسفند 1399

رئیس شورای اسلامی شهر کرمان خبر داد: بودجه ویژه تملکات مجاور زیرگذر آزادی و پل چهارراه احمدی/آغاز عملیات اجرایی پروژۀ سه‌راهی شرف‌آباد بعد از نوروز

رئیس شورای اسلامی شهر کرمان خبر داد:بودجه ویژه تملکات مجاور زیرگذر آزادی و پل چهارراه احمدی/آغاز عملیات اجرایی پروژۀ سه‌راهی ... ادامه مطلب