رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه گذاری: توسعه کرمان با تامین منابع پایدار و تدوین بودجه واقعی شهرداری

در .

 

حسین چناریان، رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه گذاری با اشاره به بررسی 230 نامه در 18 جلسه و تصویب 101 مصوبه گفت: توسعه شهر و عملکرد مطلوب شهرداری در قالب لوایح و درخواست های شهرداری صورت می گیرد.

وی با بیان این که بنا بر اهمیت بودجه و منابع شهرداری، همه اعضا در این کمیسیون عضویت دارند افزود: بیشترین مطالبات و مصوبات در این کمیسیون شکل می گیرد.

به گفته چناریان، یکی از اصلی ترین موضوعات که مورد مطالبه عمومی نیز هست توسعه کرمان با تامین منابع پایدار و تدوین بودجه واقعی شهرداری است.

وی نیروی انسانی متخصص، تعاملات مطلوب بین دستگاهی و پاسخگویی به مطالبات بحق شهروندان را در توسعه شهر کرمان موثر دانست و گفت: با این حال اما با توجه به مشکلات اقتصادی سال های اخیر کشور، از طریق تامین اعانات و تبصره های دولتی هیچ کمکی به شهرداری نشده است.

چناریان با اشاره به کمک های دولتی سنوات گذشته به شهرداری کرمان در حوزه حمل و نقل عمومی، ورودی های شهر و تقاطع های غیرهم سطح افزود: اما اخیرا این کمک ها به سمت فروش اوراق مشارکت رفت ولی سازوکار آن در شهرداری ها فراهم نشد.

وی با بیان این که شهرداری ها عمدتا به درآمدهای مردمی متکی بودند اظهار داشت: این میزان درآمد با وسعت شهر کرمان متناسب نبود.

رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه گذاری تلاش در جهت اصلاح ساختار بودجه و بهبود ساختارهای عوارض را دستاورد شورای شهر کرمان عنوان و تاکید کرد: این مهم، اتفاق خوبی در حوزه افزایش درآمدهای شهرداری بود که با توجه به نگرش شورای ششم، حذف منابع درآمدی مانند فروش دارایی های غیرمنقول در بودجه سال آینده لحاظ می شود.

چناریان از تغییر ساختارهای عوارض شهری و درآمدهای شهرداری در بودجه سال آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: لازم است جهت استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی و اعتبارات دولتی سازوکارهای مناسب فراهم شود.

وی با اشاره به تحقق 580 میلیارد تومان از بودجه سال جاری در شش ماهه اول گفت: عملکردها و کارکردها در سرفصل هایی غیر از واگذاری دارایی های سرمایه ای شهرداری بوده و فروش زمین را 76 درصد کاهش داده است.

چناریان از تحقق 60 درصدی درآمد ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری خبر داد و اظهار امیدواری کرد: با انسجام شهرداری در تحقق بودجه موفقیت حاصل گردد.

وی همچنین اولویت تامین منابع شهرداری را پرداخت حقوق، تامین سرانه های آسفالت، ساماندهی پسماند و تکمیل آرامستان عنوان کرد.

چناریان با بیان این که سیستم مالی شهرداری متمرکز است گفت: درآمدهای مناطق به خزانه شهرداری واریز شده و بر اساس برنامه بودجه مصوب، هزینه می شود.

رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه گذاری به تدوین درآمدهای شهرداری در شش فصل اشاره کرد.