درباره کرمان

جاذبه‌های مذهبی

امامزاده حسین جوپار: یکی از مهمترین زیارتگاه‌های شیعه در ایران است. برخی از علمای شیعه ارزش زیارتیِ آن را برابرِ ... ادامه مطلب

هتل ها

هتل بین‌المللی پارس کرمان(★★★★★)     هتل سنتی وکیل (۵ ستاره)(درحال احداث)     هتل بام کرمان (ساخت در آینده)     هتل ... ادامه مطلب