ناهید افتخار

افلاطون امیری

محمد مهدی زاهدی

محمد سام

عیسی سلاجقه

علی شمسی نیا

عباس کاربخش

زهرا لری

محمد علی مهرابیان

فتح الله مؤیدی

بتول نامجو

مجید نامجو

 

توضیح:

اعضای اصلی انتخاب شده دوره دوم شورا آقایان:  محمدمهدی زاهدی – عیسی سلاجقه – علی شمسی نیا – محمد علی مهرابیان – مجید نامجو – فتح الله مویدی و خانم ها: ناهید افتخار – زهرا لری و خانم بتول نامجو بودند، که با استعفای خانم ناهید افتخار در مهر ماه سال 1382 آقای افلاطون امیری و خروج آقای محمد مهدی زاهدی به دلیل تصدی پست وزارت علوم در دی ماه سال 1384 آقای محمد سام و خروج آقای مجید نامجو در تاریخ آبان ماه سال 1385 به دلیل تصدی پست وزارت نیرو  آقای عباس کاربخش به جمع اعضای شورا پیوستند.