ارجمند کرمانی تأکید کرد: ضرورت بهبود وضعیت تداخل سواره و پیاده در محدوده‌ی پل باغ‌ملی

در .

ارجمند کرمانی تأکید کرد:

ضرورت بهبود وضعیت تداخل سواره و پیاده در محدوده‌ی پل باغ‌ملی

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا بر ضرورت بهبود وضعیت تداخل سواره و پیاده در محدوده‌ی پل باغ‌ملی تأکید کرد.

به گزارش روابط‌عمومی شورا، رامین ارجمند کرمانی، در نشست عمومی شورا با اشاره به بهره‌برداری از پل باغ‌ملی گفت: تداخل سواره و عابران پیاده در محدوده‌ی پل باغ‌ملی بسیار زیاد و خطرساز شده است؛ بنابراین، ضرورت دارد با استفاده از عناصر ترافیکی، نسبت به جداسازی سواره از پیاده در محدوده‌ی این پل اقدام شود.

وی هم‌چنین بر تدوین آیین‌نامه و چارچوب مشخصی برای نصب پل‌های عابر پیاده و جانمایی تخصصی این پل‌ها تأکید کرد.