عضو شورای اسلامی شهر کرمان: حمام باغ‌لـله، با کاربری حمام مورد استفاده قرار گیرد

در .

عضو شورای اسلامی شهر کرمان:
حمام باغ‌لـله، با کاربری حمام مورد استفاده قرار گیرد
عضو شورای اسلامی شهر کرمان تأکید کرد: حمام باغ‌لـله، باید با کاربری حمام مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی شورا، ماه‌بانو معصوم‌زاده، در نشست عمومی شورا به بازسازی حمام باغ‌لـله اشاره کرد و گفت: حمام باغ‌لـله، بزرگ‌ترین حمام چهارخزینه‌ای جنوب‌شرق آسیاست؛ بنابراین، باید کاربری این مکان، به‌صورت حمام باشد تا موجب جذب گردشگر شود.