رییس کمیسیون فرهنگی، هنری و بانوان شورا: تا بازنگری آیین‌نامه‌، نصب هرگونه تابلوی تبلیغاتی ممنوع است

در .

رییس کمیسیون فرهنگی، هنری و بانوان شورا:

تا بازنگری آیین‌نامه‌، نصب هرگونه تابلوی تبلیغاتی ممنوع است

رییس کمیسیون فرهنگی، هنری و بانوان شورا از بازنگری آیین‌نامه‌ی تابلوهای تبلیغاتی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر کرمان، زهرا ایرانمنش، در نشست عمومی شورا از بازنگری آیین‌نامه‌ی تابلوهای تبلیغاتی تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: تا بازنگری و تصویب آیین‌نامه‌ی تابلوهای تبلیغاتی، نصب هرگونه تابلوی تبلیغاتی در شهر کرمان ممنوع است.

وی هم‌چنین با اشاره به انتخابش به‌عنوان رییس شورای اسلامی شهرستان کرمان، از اعضای شورای اسلامی شهر و شورای اسلامی شهرستان کرمان تشکر کرد.