«محمد سام» شهردار کرمان شد

در .

«محمد سام» شهردار کرمان شد

در نشست فوق العاده امروز صبح شورا ی شهر اعضا شورا محمد سام را با 8 رای به عنوان شهردار کرمان انتخاب کردند