نایب‌رییس شورای اسلامی شهر کرمان: زمین‌های خالی و ساختمان‌های مخروبه حصارکشی شوند

در .

نایب‌رییس شورای اسلامی شهر کرمان:

زمین‌های خالی و ساختمان‌های مخروبه حصارکشی شوند

نایب‌رییس شورای اسلامی شهر کرمان گفت: شهرداری کرمان زمین‌های خالی و ساختمان‌های مخروبه‌ای که سیمای شهر را نازیبا کرده، حصارکشی کند.

به گزارش روابط‌عمومی شورای اسلامی شهر کرمان، فتح‌الله مؤیدی در نشست عمومی شورا، به زمین خالی مقابل پارک پدر و سایر زمین‌ها و ساختمان‌های مخروبه در شهر کرمان اشاره کرد و گفت: مطابق ماده 110 قانون شهرداری‌ها، مالکان زمین‌های خالی و ساختمان‌های مخروبه، موظف هستند نسبت به حصارکشی زمین اقدام کنند.

وی افزود: در صورتی که مالک در این زمینه اقدام نکند، شهرداری باید نسبت به حصارکشی اقدام کند و سپس هزینه‌ی حصارکشی را از مالک دریافت کند.