رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر کرمان خبر داد: پیگیری اجرای قانون مناسب سازی اماکن و معابر شهری

در .

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر کرمان خبر داد:

پیگیری اجرای قانون مناسب سازی اماکن و معابر شهری

 رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر کرمان از پیگیری اجرای قانون مناسب سازی اماکن و معابر شهری جهت معلولان و کم توانان جسمی خبر داد.

رامین ارجمندکرمانی با اشاره به تشکیل جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی در استانداری کرمان افزود: شورای شهر بر اجرای ماده 2 قانون حمایت از معلولان نظارت می کند.

به گفته وی طبق ماده 2 قانون حمایت از معلولان، کلیه وزارتخانه ھا، سازمان ھا، مؤسسات و شرکت ھای دولتی و نھادھای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ھا و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی موظفند جھت دسترسی و بھره مندی افراد دارای معلولیت، ساختمان ھا و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چھارچوب بودجه مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.

ارجمند همچنین با تاکید بر ماده 4 قانون حمایت از معلولان افزود: شھرداری ھا باید صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان ھا و اماکن با کاربری عمومی اعم از مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردھای مصوب شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.

نائب رییس شورای شهر از نظارت کمیسیون معماری و شهرسازی این شورا بر روند اجرای این قانون در اماکن و معابر عمومی، اداری، تجاری، آموزشی و تفریحی سطح شهر خبر داد و خاطرنشان کرد: مصوبات شورای عالی شهرسازی کشور برای شهرداری ها لازم الاجرا است و شهرداری مکلف است از صدور پروانه ساخت و پایان کار برای ساختمان هایی که ضوابط را رعایت نکردند خودداری کند.

وی با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون حمایت از معلولان در ابتدای سال گذشته اظهار داشت: متخلفان از اجرای ماده 2 و 4 قانون حمایت از معلولان ضمن معرفی به دستگاه قضایی به مجازات های مندرج در قانون محکوم می شوند.