یک عضو شورای اسلامی شهر کرمان خبر داد: کاهش نسبی فیش های بازدید و تمدید پروانه

در .

یک عضو شورای اسلامی شهر کرمان خبر داد:

کاهش نسبی فیش های بازدید و تمدید پروانه

 

یک عضو شورای اسلامی شهر کرمان از بازنگری لوایح عوارضی در این شورا خبر داد.

منصور ایرانمنش با اشاره به تصویب لوایح عوارضی در پایان سال گذشته گفت: اعضای شورا در راستای کاهش نارضایتی شهروندان، ضریب کاهنده ای برای هرکدام از عوارض درنظر گرفتند تا با ارائه تخفیف از دغدغه های آنان کاسته شود. 

وی با بیان این که اما در کمیته انطباق فرمانداری، این مصوبه قانونی تشخیص داده شد افزود: با این حال در گام بعدی چندین آیتم لوایح عوارضی در بخش شهرسازی و صدور پروانه مورد بازنگری شورای شهر کرمان قرار گرفت.

ایرانمنش با اشاره به افزایش چشمگیر عوارض شهری و کاهش صدور پروانه گفت: با تشدید نارضایتی مردم و تعدد مراجعات آن ها به شورای شهر، بازنگری لوایح درآمدی شهرسازی در دستور کار قرار گرفت و جلسات کمیسیون تخصصی بودجه در این خصوص از اردیبهشت ماه آغاز شد.

وی همچنین از اصلاح و کاهش نسبی فیش های بازدید در گام دوم خبر داد و خاطرنشان کرد: همچنین در عوارض پیشنهادی تمدید پروانه از سوی شهرداری نیز روش های مختلفی پیشنهاد شد که کاهش نسبی تمدید پروانه در بررسی مجدد شورای عمومی تصویب شد.

ایرانمنش با اشاره به تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری گفت: این قانون، ماخذ محاسبه عوارض نوسازی قرار گرفته که بر اساس آن درصدی از قیمت کارشناسی روز کاهش می یابد.

عضو شورای اسلامی شهر کرمان با اشاره به اجرای این مصوبه بعد از تایید فرمانداری افزود: سایر عوارض مصوب درآمدی شهرسازی نیز در جلسات تخصصی شورای شهر بررسی و بازنگری می شود.