مهم ترین چشم انداز شورای شهر، تغییر کلی در ساختار بودجه 98 بود

در .

رییس کمیسیون برنامه و بودجه، درآمدهای پایدار و حقوقی شورای شهر:

مهم ترین چشم انداز شورای شهر، تغییر کلی در ساختار بودجه 98 بود

 

 

رییس کمیسیون برنامه و بودجه، درآمدهای پایدار و حقوقی شورای شهر با بیان این که مهم ترین چشم انداز شورای شهر، تغییر کلی در ساختار بودجه 98 بود گفت: بررسی و تحول کامل لوایح درآمدی و هزینه ای شهرداری بر اساس قوانین و مقررات و فعالیت های کارشناسی صورت گرفت و اصلاح شد.

حسین چناریان با اشاره به چشم اندازهای مربوط به برنامه و بودجه شهرداری در این کمیسیون تخصصی شورا اظهار داشت: مهم ترین اتفاق، تغییر کلی در ساختار بودجه بندی و تحول کامل لوایح درآمدی و هزینه ای شهرداری بر اساس برنامه ها و سیاست های شورای شهر بود.

وی ضمن تشکر از اعضای شورا و شهرداری و معاونان و مدیران این حوزه افزود: در مدت یک سال گذشته کارشناسان حوزه برنامه و بودجه، مالی و اقتصادی و درآمدی شهرداری و شورای شهر با فعالیت هم افزا و هماهنگ این امر مهم و ضروری را به سرانجام خوبی رساندند.

چناریان با اشاره به صدور ابلاغیه از سوی وزارت کشور گفت: اعضای شورای پنجم این مهم را در ماه های پایانی سال جاری انجام دادند و کرمان، به عنوان اولین استان کشور، بودجه شهرداری  را بر اساس ابلاغیه وزارت کشور به سرانجام رساند.

وی با بیان این که پرداخت به روز مطالبات کارکنان شهرداری کم سابقه بود تصریح کرد: اعتبار پروژه های عمرانی نیز بر اساس همین سیاست ها مشخص شده و دو پروژه بزرگ شهری نیز به بهره برداری رسید.

این عضو شورای شهر با اشاره به تصویب بودجه منطقی شهرداری در شورا افزود: با اصلاحاتی که در بودجه 98 و تغییر حوزه درآمدی ایجاد شد سال کم دغدغه ای را پیش رو خواهیم داشت.

چناریان با بیان این که این اقدام موثر زمینه افزایش درامدهای پایدار شهر کرمان را در آینده فراهم می کند اظهار امیدواری کرد: با بهبود شرایط اقتصادی کشور، اثرات مفید این اتفاق خوب را دیده و آن را جزو فعالیت های مهم شورای پنجم نامگذاری می کنیم.