سخنگوی شورا: نگهداری 2600 سگ در مکانی با 600 قلاده ظرفیت

در .

سخنگوی شورا:

نگهداری 2600 سگ در مکانی با 600 قلاده ظرفیت

 

محمدرضا کمساری، سخنگوی شورا با بیان این که هیچ نامه بدون پاسخی در شورای شهر وجود ندارد گفت: معضل سگ های ولگرد در جلسه ای در استانداری و با حضور مسئولان ذیربط بررسی و شرح وظایفی برای دستگاه های اجرایی مشخص شد.

وی شهرداری را سیستم اجرایی در پیشانی خدمات شهری عنوان و تاکید کرد: در میان سازمان های مسئول تنها شهرداری با حمایت حامیان حیوانات به وظیفه مقرر شده در آن جلسه پرداخته است.

کمساری عدم نظارت بر حسن انجام کار اکیپ های زنده گیری را از مهم ترین آسیب های بررسی شده در این مدت دانست و افزود: هیچ گونه همکاری از سوی سازمان هایی که در آن جلسه متعهد شده و صورت جلسه را امضا کردند صورت نگرفته است.

وی با اشاره به وجود 6 هزار سگ بالغ در کرمان اظهار داشت: اگر جمع آوری، عقیم سازی و رهاسازی سگ های بدون صاحب در کرمان انجام شود بدون تردید نسل آن ها چهار سال دیگر در اقلیم اختصاص یافته منقرض می شود.

به گفته سخنگوی شورا، 2600 سگ در مکانی که تنها 600 قلاده ظرفیت دارد نگهداری می شود و شهرداری از محیط زیست درخواست دارد مکانی را در اختیار این مجموعه قرار دهد.