رییس کمیسیون هوشمندسازی، شفافیت و بهره وری: فاصله ای میان شهروندان با شورا و شهرداری نیست

در .

 

رییس کمیسیون هوشمندسازی، شفافیت و بهره وری:

فاصله ای میان شهروندان با شورا و شهرداری نیست

 

سیدمحمد موسوی، رییس کمیسیون هوشمندسازی، شفافیت و بهره وری با اشاره به اهمیت و جایگاه هوشمندسازی در شورا و تشکیل این کمیسیون گفت: الزامات هوشمندسازی و دست یافتن به شهر هوشمند به زیرساخت ها و داده هایی نیاز دارد تا ارتقای کیفیت خدمات شهری را افزایش دهد.

وی شفافیت را در نیل به اطلاع مردم از آن چه در نهادهای حاکمیتی و خدماتی اتفاق می افتد موثر ارزیابی کرد و افزود: در این شورا بجز ملاحظات حقوقی، فاصله ای میان شهروندان با شورا و شهرداری نیست.

به گفته موسوی انجام کارهای زیرساختی و پرداختن به هوشمندسازی شهر کرمان در راستای ایجاد مجموعه شیشه ای برای جلب رضایت و نظارت مردمی در دستور کار شورا قرار گرفته است.

وی رسیدن به شهر هوشمند را نیازمند شهرداری الکترونیک و ارائه خدمات شهری بر بستر وب دانست و گفت: با تسهیل دسترسی شهروندان به اتوماسیون اداری شهرداری، نیاز به مراجعه حضوری نیست و درخواست ها و مکاتبات مردمی در میز خدمت بارگذاری می شوند.

موسوی همچنین از اجرای هوشمند صدور پروانه با زیرسیستم سامانه هوشمند مستقر در شهرداری خبر داد و خاطرنشان کرد: شورا در صدد است مدیریت شهری به سمت شهروندسپاری حرکت کند.

 رییس کمیسیون هوشمندسازی، شفافیت و بهره وری با اشاره به آمادگی شهرداری در بهره برداری از دوربین های کنترل ترافیک گفت: پخش زنده نشست های علنی شورای شهر از چندین سامانه و بارگذاری جلسات و مصوبات و نیز آرای اخذ شده در سایت شورا در آینده ای نزدیک از مصادیق شفافیت است.

موسوی از تهیه دستورالعمل های مربوط به بارگذاری اطلاعات در سایت شورا و پیگیری و اطلاع رسانی عمومی پرونده های انبوه سازی و خیریه اسراء در اولین فرصت خبر داد.

به گفته وی، طرح پنج ساله شهرداری در کمیسیون هوشمندسازی، شفافیت و بهره وری بررسی و مقرر شد این طرح در مرکز پژوهش های شورا و با حضور کارشناسان مربوطه مطالعه و ابلاغ شود.

نماینده شورا در کارگروه ترافیک، پل سازی و تعریض معابر را در دنیا منسوخ شده عنوان و تصریح کرد: توسعه شهرها به سمت شهروندمحوری و پیاده محوری پیش می رود و ما نیز باید هزینه گزاف تعریض معابر را در حوزه حمل و نقل عمومی و پیاده راه سازی سوق دهیم.

موسوی از اجرای پروژه تقاطع شهدای خلبان به صورت فازبندی شده خبر داد و خاطرنشان کرد: با توجه به اولویت شهر کرمان در تقویت ناوگان عمومی، ساماندهی تقاطع شرف آباد با چراغ راهنما قابل حل است.

به گفته موسوی، باید نگاه مدیریت شهری به گونه ای تغییر کرده که با هزینه اندک ترافیک مناطق مختلف ساماندهی شود.

وی در ادامه اظهار داشت: مسادل ترافیک شهر متفاوت است و با یک نسخه برطرف نمی شود؛ بنابریان مطالعات انجام شده نیاز به بازنگری و به روز شدن دارند.