مشاورین و انتصابات شهردار کرمان

در .

محمد جبارپور:

مشاور شهردار در بهینه سازی فرایندهای راهبردی

میثم فهیمی :

مشاور و ناظر شهردار در پیگیری امور اجرایی شهرداری کرمان

علی منشی:

مشاور عالی شهردار در امور تعاملات اقتصادی و جذب سرمایه گذاری های کلان

حسین کارگر :

مشاور و ناظر شهردار در پیگیری پروژه های خدمات شهری شهرداری 

محمدرضا بنازاده ماهانی :

مشاور شهردار در حوزه نوآوری شهری و شرکت های دانش بنیان

احسان کوهستانی :

مشاور و دستیار ویژه اجرایی شهردار در کلان پروژه های منتخب مدیریت شهری

احسان کوهستانی :

دبیر و مسئول تشکیل ستاد سامادهی و خدمت رسانی ویژه به مناطق حاشیه ای و کم برخوردار

سعید شجاعی :

سرپرست شهرداری منطقه 1

محمد پورالله وردی

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی 

اسماعیل جهانشاهی 

مشاور شهردار در ارتباط با خیرین شهریار و مدیر عامل بنیاد خیریه بنا های ماندگار

رامین امیر مداح

سرپرست شهرداری منطقه 2

عبدالرضا شیخ شعاعی

معاون شهردار و سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

محمود ایرانمنش

سرپرست معاون خدمات شهری

محمد منتظر 

سرپرست شهرداری منطقه 1

محمدرضا احمدی 

سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداریکرمان

میعاد شورآبادی

سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی شهری

علی رحیمی راد

سرپرست شهرداری منطقه 5

عبدالرسول رمضانی

ناظر ویژه شهردار در مدیریت پروژه های عمرانی