شهردار کرمان در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مطرح کرد: ترکیب نگاه زیارتی و گردشگری گلزار شهدا، میراث بی نظیری در دنیا ایجاد کرده است

در .

 

شهردار کرمان در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مطرح کرد:

ترکیب نگاه زیارتی و گردشگری گلزار شهدا، میراث بی نظیری در دنیا ایجاد کرده است

 

نشست تخصصی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورا با حضور شهردار کرمان، برخی از اعضای شورا و نمایندگان و کارشناسان گردشگری در محل سالن کنفرانس شورا برگزار شد.

سعید شعرباف، شهردار کرمان گلزار شهدای کرمان را یک میراث بی نظیر در کشور دانست و گفت: ترکیب نگاه زیارتی و گردشگری موقعیت بی نظیری در دنیا ایجاد کرده و این تنوع فرصت خوبی برای توسعه گردشگری شهری کرمان است.

وی برگزاری نشست های تخصصی با نخبگان ذیلِ کمیسیون های شورا را یک رسم خوب عنوان و تصریح کرد: ای که مسائل مرتبط با اداره امور شهر رصد شود ثمرات آن فراتر از شهرداری بوده و شهر را متحول خواهد کرد.

شهردار با بیان این که مستندسازی تجربه های زیستی از تکرار اشتباهات جلوگیری می کند افزود: مرکز پژوهش های شورا نیز بایستی از نخبگان تشکیل شود تا طرح ها و ایده ها به قانون و لایحه تبدیل شوند.

وی تعمق درباره مفهوم گردشگری را ضروری دانست و گفت: باید با این موضوع عینی و علمی برخورد کرد.

شهردار با انتقاد از ضربه توسعه بوم گردی به تولید روستا در گردشگری روستایی اظهار داشت: این مسئله باعث شده روستاها به طور کامل و جامع از منافع گردشگری بهره برداری نکرده و زیست بوم آن با گردشگری به مقابله برخیزد.

وی ورود نخبگان به حوزه گردشگری شهری کرمان را ضروری دانست و گفت: گردشگری یک زنجیره است و از بخش ها و فعالیت های مختلف تشکیل شده است.

به گفته شعرباف ، مکان های گردشگری به عنوان یک رویداد تعریف شده و امنیت زنان نیز یکی از شاخص های گردشگری است.

شهردار کرمان با انتقاد از اسکان خانوادگی اتباع بیگانه در کاروانسراهای واقع در بافت تاریخی گفت: این یعنی ما نتوانستیم مدل اقتصادی مناسبی برای مالک تعریف کنیم تا به منفعت و درآمدزایی برسد.

وی با اشاره به 500 هکتار بافت تاریخی شهر کرمان افزود: اما این مساحت به زور به 200 هکتارِ مفید می رسد.

شعرباف همچنین ایجاد شبکه بهم پیوسته خدمات و اطلاعات را در زنجیره گردشگری تاثیرگذار عنوان و تاکید کرد: با توجه به وجود دانشگاه ها، مشاهیر، نخبگان و شخصیت های علمی و فرهنگی، نیروی انسانی کم نظیری در کرمان داریم که دیپلماسی علمی را با اهمیت نشان می دهد.

وی به فعالیت های متعدد خیریه در حوزه های مختلف اجتماعی اشاره و تصریح کرد: خیرین پرتعداد کرمانی می تواند به عنوان میراث معنوی این شهر جذابیت جدیدی برای گردشگری داشته باشد.

شهردار منتخب شورای ششم فضاسازی و روایت های تاریخی منحصر به فرد کرمان را فرصتی برای گردشگری شهری دانست و افزود: حضور زائران سردار شهید سلیمانی در کرمان، گردشگری زمستانه را تقویت می کند.

وی با اشاره به وجود برند گردشگری، زمین، پروانه ساخت و پیگیری های رفع موانع در شهرداری گفت: رخدادهای محله محور، رسانه های محلی و پیوست های اجتماعی نیز می توانند در توسعه گردشگری شهری موثر باشند.

شعرباف با بیان این که فضاهای عمومی شهر متعلق به همه شهروندان است اظهار داشت: سرانه هتلینگ کرمان و مراکز اقامتی برای دهک های پایین جامعه کم است.

عشرت کردستانی، رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری با اشاره به وجود خانه های بی شمار تاریخی در کرمان گفت: میراث فرهنگی به علت نداشتن اعتبار لازم توجهی به نابودی این گنجینه های تاریخی نمی کند.

وی همچنین تصمیم های کلان ملی در این زمینه را ضروری دانست.

محمدرضا کمساری، عضو شورا نیز با بیان این که ارزش های تاریخی کرمان برای برخی شهروندانش ناشناخته است گفت: عدم توجه و تعلق شهروندان کرمانی به شهر کرمان چالش بزرگی برای گردشگری شهری است.

وی با اشاره به سابقه تاریخی فضاهای مذهبی شهر کرمان افزود: "جهان شهر" مقاومت، شاخص لازم را برای توسعه گردشگری دارد.

در ابتدای این جلسه نمایندگان و کارشناسان حوزه گردشگری شهر کرمان به بیان مشکلات و موانع توسعه گردشگری شهری پرداختند.